Verktyg för undertexter

Med textamig.se kan du automatiskt skapa undertexter till videoklipp och transkribera inspelat tal till text. All bearbetning sker snabbt på en server i Sverige. Servern är utrustad med ett grafikkort som snabbar på processen. Men om du behöver ett verktyg som fungerar lokalt på din dator kan du använda något av följande program. Samtliga är fri programvara.

Ragnar

Ragnar (i betaversion) kan köras lokalt på din dator och transkribera ljud- och videofiler. Kräver just nu installation från kommandoraden och behöver ha ffmpeg installerat.

Subtitle Edit

Subtitle Edit är en programvara för Windows som använder Whisper för att undertexta filer. Innehåller även ett redigeringsverktyg för efterkorrigering. Kräver att du har ett grafikkort på datorn.

Mac Whisper

Mac Whisper är en programvara för MacOS som finns i både en fri och en betalversion.

Const Me Whisper Desktop

Whisper Desktop är en programvara för undertextning på Windows.

Whisper i webbläsaren

WASM Whisper Kör en taligenkänningsmodell direkt i din webbläsare. Beroende på din dator kan det ta lång tid att texta men ingen information lämnar din dator.